Back to Top

Zásahová jednotka

 

Jednotka je zařazena do kategorie JPO III/1 to znamená že se jedná o jednotku s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu s jedním družstvem o minimálním počtu 12 hasičů.
Jednotka zasahuje na území svého zřizovatele tak i mimo svoji působnost. Běžně naše jednotka zasahuje na Vimpersku, Strakonicku nebo v okolí Prachatic. Jednotka vyjíždí převážně na požáry budov, lesů, polí… Dále na technické zásahy jako odstranění spadlých stromů, likvidace nebezpečného hmyzu. Další zásahy spolupráce s IZS, kde se převážně jedná o transport pacientů. Když je v místě působnosti vážná dopravní nehoda, tak také vyjíždíme i když nemáme předurčení. Jednotka má předurčenost na zásah covid 19, kde je nyní vybavené chemickými obleky. Jako další je předurčení na zásah budov s EPS a to na budovy v Prachaticích. Členové jednotky prochází školením od HZS na kurz strojníků a velitelů. Dále vybrané témata na rok, to je čtyřicet hodin. Nositelé dýchací techniky, BOZP, taktika pro vyhledávání osob, první pomoc, obsluha motorových pil. Dále máme družstvo lezců, pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Pro určité členy pak školení jako technik strojní a chemické služby.