Jednotka povolána v 15:14, kdy přes nás přešla intenzivní bouře. Vyjelo se na pád stromů do obce Dolní Nakvasovice, tam průzkumem zjištěno několik stromů. Dále byla jednotka poslána odřezat a zprůjezdnit cestu mezi Nakvasovice a Bušanovice. Další událost rozcestí Zálezly, kde strom padl do telefonních drátů. Bylo povoláno druhé výjezdové družstvo a to řezalo popadané stromy k obci Setěchovice. Po ukončení se jednotka vrátila zpět na svou základnu v 18:45