12.7. 4:01 Jednotka odstranila spadlý strom z vozovky. Dále se odstraňovali popadané větve na cestě k obci Konopiště, Doubrava a Nakvasovice. Po úklidu a ukončení zásahu byla jednotka převelena na další událost.

12.7. 4:49 Průzkumem byl zjištěn zlomený strom v 1/3 výšky, který visel nad pouliční lampou a byl zavěšen do dalšího stromu na mezi. Pomocí automobilového žebříku bylo ze stromu odstraněny větve a byl uvázán úvazek. Použitím lanového navijáku a kladky se strom přetáhl od lampy a po odříznutí byl strom úplně stažen na zem.
Jednotka dále odstranila zlomenou větev na dětském hřišti mateřské školy. Po ukončení se jednotka vrátila zpět na svou základnu.