V 0:50 vyhlášen poplach na požár nízké budovy – požár komínu. Po příjezdu zjištěn požár komínového tělesa, který měl 115°C . Byl odstaven kotel, uzavřené klapky a proběhla kontrola termokamerou. Po vyčištění komína se kontrolovala teplota chladnutí. Když byl komín vychladlý, předalo se místo majiteli objektu a jednotka se vrátila zpět na svou základnu.