Nejdříve se žáci seznámili s popisem zástavy srdce a jeho druhy. V teoretické části si pak vyzkoušeli, jak má vypadat celý postup při první pomoci – všichni zkusili si masáž srdce, vdechy, otáčení postiženého, kontrolu dechu a vědomí a použití AED (defibrilátoru).